Σάββατο, 20 Αυγούστου 2011

Διατήρηση ντόπιων ποικιλιών φυτών και αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων.


Από χρόνια τώρα η γενετική (όχι η γενετική μηχανική) πρόσφερε σοβαρά επιτεύγματα στις ανάγκες του ανθρώπου. Με την εφαρμογή της, από τις παραδοσιακές ντόπιες ποικιλίες πήγαμε στις νέες ποικιλίες φυτών και νέα είδη ζώων περισσότερο παραγωγικά και περισσότερο ανθεκτικά στις αντίξοες καιρικές συνθήκες και σε εχθρούς και ασθένειες. Ακόμη δημιουργήθηκαν υβρίδια φυτών και ζώων με μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, παραγωγικότητα και με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που δεν είχαν οι γονείς. Έτσι σιγά - σιγά οι παραδοσιακές ποικιλίες φυτών και οι αυτόχθονες φυλές ζώων άρχισαν να περιορίζονται, σε βαθμό τέτοιο που κάποια, εξαφανίσθηκαν αφού σταμάτησαν πλέον να χρησιμοποιούνται. Και ήρθε η εποχή των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών ή μεταλλαγμένα (όπως στη λαϊκή γλώσσα αναφέρονται), τα οποία απειλούν να σαρώσουν κάθε προηγούμενο πολλαπλασιαστικό υλικό κυρίως φυτών, σε τέτοιο βαθμό που αν δεν αντισταθεί η κοινωνία, μπορεί να εξαφανίσουν οτιδήποτε υπάρχει σήμερα κυρίως στο φυτικό βασίλειο. αφού με την αναγκαστική διασταύρωση που θα λάβει χώρα στη φύση θα γίνουν όλα μεταλλαγμένα. ΠΕΡΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ Σύμφωνα με την ΚΥΑ 620/135644/6-7-95 με τίτλο «Διατήρηση εκτατικών καλλιεργειών που κινδυνεύουν από γενετική διάβρωση». του μέτρου 3.8 του άξονα 3 του ΕΠΑΑ 2000-2006, του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων: γενετική διάβρωση σημαίνει απώλεια φυτογενετικού υλικού είτε με τη μορφή εξαφάνισης του βοτανικού είδους είτε με τη μορφή της μείωσης της γενετικής ποικιλότητας εντός του είδους Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ ΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ 20ο ΑΙΩΝΑ Γενετική Διάβρωση Μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα η έννοια αυτή ήταν άγνωστη. Με την κλειστή αυτοσυντηρούμενη οικονομία των μικρών αγροτικών κοινωνιών δεν ήταν ορατός κανένας κίνδυνος για τις χρησιμοποιούμενες τοπικές ποικιλίες και πληθυσμούς ή για τα φυσικά οικοσυστήματα. Όμως με την τεχνολογική και οικονομική επανάσταση που επικράτησε μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο οι νέες συνθήκες οδήγησαν στην επικράτηση, στις εθνικές αγορές πρώτα και στην παγκόσμια κατόπιν, λίγων ποικιλιών που δημιουργήθηκαν από επιστημονικά κρατικά ιδρύματα αρχικά και ιδιωτικές βελτιωτικές εταιρείες αργότερα, οι οποίες εκμεταλλεύτηκαν το ευνοϊκό νομικό πλαίσιο προστασίας των δημιουργιών τους που επικράτησε διεθνώς μετά το 1960. Αποτέλεσμα αυτών των νέων τάσεων ήταν να εκτοπισθεί από την καλλιέργεια και να χαθεί ένα μεγάλο μέρος του παραδοσιακού γενετικού υλικού που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες γενεές. Αυτή η απώλεια γενετικού υλικού χαρακτηρίσθηκε ως Γενετική Διάβρωση (Genetic erosion)[1]. Όπως υποστηρίζουν οι επιστήμονες, "εκατομμύρια άνθρωποι έχουν τραφεί από τις μεγαλύτερες σοδειές που προέκυψαν, όταν οι αγρότες στράφηκαν στις νέες ποικιλίες της πράσινης επανάστασης". Αλλά τι απέγιναν όλες εκείνες οι ποικιλίες που οι αγρότες καλλιεργούσαν πριν από την λεγόμενη "πράσινη επανάσταση"; Είμαστε μάρτυρες και συνυπεύθυνοι ενός βοτανικού ολοκαυτώματος. Μια ποικιλία ρυζιού, ονομαζόμενη IR-36, απλώνεται σήμερα σε έκταση πάνω από το 60% της Ν. Α. Ασίας, όπου μόλις λίγα χρόνια πριν, εύκολα εύρισκες χιλιάδες ποικιλίες που καλλιεργούνταν για αιώνες από τους αγρότες. Μια άλλη ποικιλία, η IR-8 κυριαρχεί από το κρύο της Ταϊβάν έως τη ζέστη του Μπενίνι, εκεί όπου μέχρι πριν λίγα μόνο χρόνια μεγάλωναν 30.000 είδη ρυζιού. Το ζαχαρότευτλο Detroit Globe Beet, που εισήγαγε στην Τουρκία κάποια γερμανική εταιρεία προξένησε την εξαφάνιση της γενετικής δεξαμενής της Εγγύς Ανατολής. Πεπόνια και αγγούρια που εισήχθησαν από αμερικάνικες εταιρείες στην Αφρική, αντικατέστησαν σχεδόν ολοκληρωτικά τις τοπικές ποικιλίες[2]. Το 75% της Ευρωπαϊκής και το 93% της Αμερικάνικης γεωργικής ποικιλότητας έχει χαθεί μέσα στον 20ο αιώνα. Το 33% των εκτρεφόμενων αγροτικών ζώων έχει επίσης εξαφανιστεί ή βρίσκεται κοντά στην εξαφάνιση. 30.000 ποικιλίες λαχανικών έχουν εξαφανιστεί μέσα στον περασμένο αιώνα και μία ακόμα χάνεται κάθε έξι ώρες.[3] Σχεδόν το 40% των ποικιλιών λαχανοκομικών φασολιών με τρυφερό πράσινο σαρκώδη και χωρίς ίνες λοβό έχουν ως βάση τον γενότυπο της ποικιλίας Tendercrop. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την χρησιμοποίηση μίας Στενής Γενετικής Βάσης. Επικίνδυνος περιορισμός της γενετικής βάσης παρατηρήθηκε τα τελευταία 30 χρόνια σε όλες σχεδόν τις σημαντικές καλλιέργειες. Για πολλές από αυτές δεν χρησιμοποιούνται στην βελτίωση περισσότερο από το 5-10% της διαθέσιμης παραλλακτικότητας.1 Το 30% του σταριού σε όλο τον κόσμο προέρχεται από έναν γονέα και το 70% από έξι γονείς[4]. Και όμως, στην Ελλάδα μόνο, καλλιεργούνταν μέχρι πρόσφατα 111 ντόπιες ποικιλίες και πληθυσμοί μαλακού σιταριού, 139 ντόπιες ποικιλίες και πληθυσμοί σκληρού, 99 ντόπιες ποικιλίες και πληθυσμοί κριθαριού, 294 καλαμποκιού και 39 ντόπιες ποικιλίες και πληθυσμοί βρώμης και 605 ποικιλίες φασουλιού που έπαψαν πλέον να καλλιεργούνται . Επίσης χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το 1927, η καλλιέργεια του σιταριού να περιλαμβάνει 100% ντόπιες ποικιλίες, το 1969 μόνο 10% , ενώ σήμερα κυριολεκτικά έχει εκτοπιστεί από την καλλιέργεια το σύνολο των παλιών ποικιλιών4. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει ότι μόνο το 1 % των ντόπιων ποικιλιών σταριού και το 2-3 % των ποικιλιών λαχανικών που υπήρχαν πριν 50 χρόνια στην Ελλάδα έχει διασωθεί υπό καλλιέργεια μέχρι τις μέρες μας1. Μόνο το 20 % των ποικιλιών καλαμποκιού που καταγράφηκαν στο Μεξικό το 1930, είναι σήμερα γνωστές[5]. Το γενετικά τροποποιημένο καλαμπόκι StarLink της Aventis έφθασε να ρυπάνει την αναντικατάστατη γενετική δεξαμενή καλαμποκιού του Μεξικού. Χαρακτηριστικό είναι ότι ενώ το 1951 δεν χρησιμοποιούνται ακόμη καθόλου υβρίδια καλαμποκιού, σήμερα συμβαίνει να μην καλλιεργούνται πουθενά ντόπιες ποικιλίες παρά μόνο υβρίδια4. Στην παγκόσμια αγροτική σκηνή διαδραματίζεται ένα τεράστιο και επικίνδυνο φαινόμενο ισοπέδωσης. Το ίδιο πρόβλημα όμως και στ' αυτόχθονα αγροτικά ζώα - στις αρχές του ΄50, στις λίμνες της Β. Ελλάδος έβοσκαν κοντά στις 100.000 βουβάλια. Τα κοντά πρόβατα αντικαταστάθηκαν από τα ψηλά που ήρθαν από τα πλούσια λιβάδια της Β. Ευρώπης, που δεν έχουν καμία σχέση με τα λιβάδια της Ελλάδας. Οι βραχυκερατικές αγελάδες αντικαταστάθηκαν από τις βιομηχανοποιημένες αγελάδες Χολστάιν, που θέλουν τις καλύτερες τροφές και συνθήκες για να δώσουν αυτό που δίνουν. Όλα αυτά και χιλιάδες άλλα γίνονται όχι μόνο γιατί τα αποφάσισαν τα "κέντρα εξουσίας", ή γιατί είναι η πολιτική των κρατών. Έγιναν και γιατί ο καθένας μας τα στήριξε και συνεχίζουμε να τα στηρίζουμε. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς σε αυτό το πρωτοφανές ολοκαύτωμα; Θα μείνουμε απαθείς ή θα πάρουμε την ευθύνη που μας αναλογεί; Οι ντόπιες ποικιλίες είναι η ελπίδα μας και η πρότασή μας. Τα παραπάνω συνέβαιναν στον 20ο αιώνα, τον 21ο αιώνα όμως συντελείτε μια πρωτοφανής αφύπνιση της ανθρωπότητας και αυτή η αρνητική κατάσταση τείνει να ανατραπεί. ________________________________________ [1] Η γεωργική βιοποικιλότητα Νίκος Σταυρόπουλος, Στέλιος Σαμαράς, Α. Ματθαίου ΕΘΙΑΓΕ-ΚΓΕΜΘ Τράπεζα Γενετικού Υλικού. [2] «La cominita banca dei semi». Από το την Ιταλική οργάνωση «κοινοτική τράπεζα σπόρων, για τη στρατηγική διατήρησης των ντόπιων ποικιλιών» [3] www.slowFood.com [4] Το φυτικό και ζωικό γενετικό υλικό στην Ελλάδα, Κ. Κουτής. [5] Κατάσταση του κόσμου 2005 του WORDWATCH INSTITUTE ΚΕΦ.4 Το "Πελίτι" Το "Πελίτι" είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, εγκεκριμένη από το πρωτοδικείο της Δράμας. Σήμερα είναι μία από τις σημαντικότερες μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Ελλάδα, στο θέμα της συλλογής, διάδοσης και διάσωσης των ντόπιων ποικιλιών. Επίσης ασχολείται και με την καταγραφή των αυτόχθονων αγροτικών ζώων. Ενδιαφέρουσες λοιπόν πληροφορίες για το θέμα αυτό μπορείτε να πάρετε από την ιστοσελίδα του Πελίτι που είναι: www.peliti.gr ή στο τηλ. 2524022059 οι υπεύθυνοι της οποίας ασχολούνται συστηματικά και με μεράκι γιαυτή την υπόθεση από το έτος 1995 ΠΗΓΗ Σωκρατης Βασιλακος

Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2011

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΩΝ ΕΜ ΣΤΗ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΑ


Με την ΕΜ-τεχνολογία στοχεύουμε στην εξάπλωση των ενεργών μικροοργανισμών,
οι οποίοι υπερισχύουν στους βλαβερούς οργανισμούς και καθαρίζουν το περιβάλλον,
περισυλλέγουν τις επικίνδυνες ρίζες του οξυγόνου και διαθέτουν στο έδαφος
θρεπτικά συστατικά.
Μια επαναστατική ανακάλυψη, η χρήση των ΕΜ -των ενεργών μικροοργανισμών-,
έχει προκαλέσει ήδη ένα σημαντικό κίνημα στην Ευρώπη. Ο Ιάπωνας καθηγητής
Γεωπονίας Teruo Higa, αναζητώντας τους παράγοντες γονιμότητας του εδάφους, πριν
από τριάντα χρόνια, κατόρθωσε να ανακαλύψει ένα μίγμα μικροοργανισμών, το
οποίο είναι σε θέση να αναστρέψει τις αρνητικές επιπτώσεις της σύγχρονης
κοινωνίας. Εντωμεταξύ η ανακάλυψη αυτή έχει εξελιχθεί σε μια εκτεταμένη
τεχνολογία με φανταστικές δυνατότητες εφαρμογής, αρχικά στη γεωργία, στην
κτηνοτροφία, στην παραγωγή τροφίμων και στην προστασία του περιβάλλοντος.
Η σύσταση των ΕΜ
Στο αυθεντικό παρασκεύασμα του καθηγητού Higa, το ΕΜ1, συνυπάρχουν τα
βακτήρια γαλακτικού οξέος, μαγιάς και φωτοσύνθεσης, τα οποία γνωρίζουμε από
την παραγωγή τροφίμων και δεν είναι βέβαια γενετικά τροποποιημένα.. Το
εντυπωσιακό είναι ότι οι αερόβιοι μικροοργανισμοί, δηλαδή αυτοί που χρειάζονται
οξυγόνο για να επιβιώσουν, και οι αναερόβιοι, που δεν χρειάζονται οξυγόνο,
βρίσκονται σε ισορροπία και έτσι επιδρούν συνολικά στην αναζωογόνηση, την
επανασύνδεση και την αντιοξείδωση του περιβάλλοντος. Το γεγονός ότι το
εντυπωσιακό αυτό μείγμα των ΕΜ δεν απαιτεί π.χ. οξυγόνο για να αναπτυχθεί,
αποτελεί το κλειδί της κατανόησης των διαφόρων εφαρμογών του στη γεωργία.
Οι δράσεις των ΕΜ
Οι τρεις βασικές δράσεις των ΕΜ είναι:
- Ο καθαρισμός, δηλαδή η αποικοδόμηση των διαδικασιών σήψης, των ενοχλητικών
οσμών και των τοξικών ουσιών του περιβάλλοντος.
- Η αντιοξειδωτική ικανότητα, δηλαδή η περισυλλογή των επικίνδυνων ριζών του
οξυγόνου.
- Η ζύμωση, δηλαδή η μετατροπή των οργανικών υπολειμμάτων σε πολύτιμες πρώτες
ύλες.
Σημαντική είναι η εφαρμογή των ΕΜ στη γεωργία, στην αναζωογόνηση των
οργανισμών του εδάφους και στην παραγωγή οργανικού λιπάσματος (Bokasi) με τη
διαδικασία της ζύμωσης, κατά την οποία δημιουργούνται πολύτιμες λειτουργικές
ουσίες, όπως π.χ. σακχαρούχες ουσίες, αλκοόλες, οργανικά οξέα, αμινοξέα,
βιταμίνες, ένζυμα και αντιοξειδωτικές ουσίες. Αυτές οι πολύτιμες βιο-λειτουργικές
ουσίες είναι η καλύτερη τροφή για άλλους μικροοργανισμούς, οι οποίοι στη συνέχεια
τρέφουν τα φυτά.
- Στην κτηνοτροφία οι ΕΜ φροντίζουν για ένα υγιές κλίμα στον στάβλο, με την
εξαφάνιση των διαδικασιών σήψης και της δυσοσμίας, καθώς και για την παραγωγή
ζωοτροφών με τη διαδικασία της ζύμωσης,η κατανάλωση της τροφής η οποία είναι
εμπλουτισμένη με τους ΕΜ, ελαχιστοποιεί τις διάρροιες των ζώων και δημιουργεί
ένα ισχυρό αμυντικέ σύστημα ώστε οι ασθένειες να περιορίζονται σημαντικά. Αυτό
έχει σαν αποτέλεσμα την αύξηση του βάρους και την παραγωγή ποιοτικών
προϊόντων (γάλα, αυγά κλπ)
Επίσης οι ΕΜ δίνουν γευστικότερο άρωμα και μεγαλύτερη διάρκεια συντήρησης στα
λαχανικά και τα φρούτα. Επιδρούν στην παραγωγή υψηλής ποιότητας κομπόστ,
βελτιώνουν τη δομή του εδάφους και το βοηθούν να συγκρατεί την υγρασία,
συμβάλλοντας έτσι στην υγιή ανάπτυξη των φυτών και των ζώων.
Στην μελισσοκομία έχουμε επίσης παρατηρήσει ότι ενισχύει τις μέλισσες να
αντέχουν στις πολύ χαμηλές χειμερινές θερμοκρασίες, ώστε ο χειμώνας (Γερμανία)
να μην τις επηρεάζει.
Οι δυνατοί πληθυσμοί συλλέγουν εγκαίρως τη γύρη για την τροφή των νεαρών
μελισσών, πράγμα το οποίο διεγείρει τη βασίλισσα να κάνει πολύ νωρίτερα τα αυγά
της.
Ο πληθυσμός αυξάνει δυναμικά και όταν αρχίζει η ανθοφορία υπάρχουν πολλές
εργάτριες για να μαζέψουν μεγάλες ποσότητες μελιού.
Θα μπορούσαμε να διευκρινίσουμε ότι η τεχνολογία των ΕΜ χρησιμοποιείται
πρωτίστως προληπτικά για την ενίσχυση των μελισσών. Συστήνουμε να τοποθετείται
ένα δοχείο με νερό μέσα στην κυψέλη, στο οποίο θα έχουμε βάλει το ΕΜ 1 στις εξής
αναλογίες:
20 ml EM 1, σε 10 λίτρα νερό.
Έχουμε παρατηρήσει ότι οι μέλισσες προτιμούν αυτό το νερό και δεν πηγαίνουν
πλέον να πιούν νερό στα κοντινά ρυάκια. Επιπλέον, όταν παίρνουμε το μέλι από την
κυψέλη, αναμειγνύουμε ΕΜ 1 και στην τροφή που προσθέτουμε για να
αντικαταστήσουμε το μέλι.
Έχει παρατηρηθεί ότι βελτιώνεται σημαντικά η διάρροια (Nosema) που πλήττει πολύ
συχνά τα μελίσσια, επίσης βοηθά και στην αμερικάνικη νόσο «σάπιο γόνο», την
οποία εμείς οι μελισσοκόμοι είμαστε υποχρεωμένοι να την αναφέρουμε στο
υπουργείο Γεωργίας, καθώς και στη νόσο «ασβεστόγονο».
Μπορούμε να βεβαιώσουμε ότι αυτές οι αρρώστιες δεν έπληξαν τα δικά μας μελίσσια
παρά το γεγονός ότι γειτονικές κυψέλες υπέφεραν από αυτές.
Επίσης συνάδελφοι στη Γερμανία χρησιμοποιούν την Τεχνολογία των ΕΜ για
προληπτικούς λόγους με άριστα αποτελέσματα στις παρακάτω δοσολογίες:
Διάλυμα του ΕΜ 1 σε νερό 1 : 200
ΕΜ Journal 4 Μαΐου 2004, στη Γερμανική γλώσσα
Συμπέρασμα:
1. Τακτικοί ψεκασμοί εκτός των κυψελών στην κοντινή γύρω περιοχή (1 : 200)
2. Ψεκασμούς στην είσοδο έξοδο της κυψέλης κάθε 9 ημέρες ,καθώς επίσης
όταν ελέγχεται ο πληθυσμός (1: 100)
3. τοποθετείται ένα δοχείο με νερό μέσα στην κυψέλη, στο οποίο θα έχουμε
βάλει το ΕΜ 1 στις εξής αναλογίες: 20 ml EM 1 σε 10 λίτρα νερό
4. Τοποθετούνται επίσης τα ΕΜ Χ κεραμικά στο νερό
5. Στο ξεχειμώνιασμα αναμιγνύεται στο ζυμάρι και το ΕΜ 1 και ΕΜ Χ αλάτι
6. Επίσης μπορούμε να προσθέσουμε και ένα βοτανόζουμο από χαμομήλι,
τσουκνίδα άγριο ραδίκι και βαλεριάνα

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2011

ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 23-6-2011
H Ένωση Νέων Αγροτών Πιερίας στον Κολινδρό

Την Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2011, στο Πνευματικό Πολιτιστικό Κέντρο Κολινδρού Πιερίας στις 21.00, οργανώνεται συνάντηση από την Ένωση Νέων Αγροτών Πιερίας και την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών-ΠΕΝΑ με την διάθεση του χώρου από τον Δήμο Πύδνας-Κολινδρού, για συζήτηση στην Κοινή Γεωργική Πολιτική μετά το 2013 και το Μέλλον του αγροτικού κόσμου.
Έχουν ήδη προηγηθεί συζητήσεις στην Ράχη (29/3/2011), στην Βροντού (14/4/2011), στην Κατερίνη (9/5/2011), στο Πλατανόδασος (6/6/2011), όπου υπογράφηκε το Καταστατικό της Ένωσης Νέων Αγροτών Πιερίας, και μία συνεδρίαση της Διοικούσας Επιτροπής στην Κατερίνη (21/6/2011).
Η συζήτηση για την Κοινή Γεωργική Πολιτική είναι μια ευκαιρία για να υπογράψουν το καταστατικό της νεοσύστατης Ε.Ν.Α. Πιερίας όσοι δεν πρόλαβαν κατά τις προηγούμενες συναντήσεις και θα ήθελαν να είναι στα ιδρυτικά μέλη της Ε.Ν.Α. Πιερίας.
Μέλη της Ε.Ν.Α. Πιερίας μπορούν να γίνουν άνδρες και γυναίκες που ασκούν κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα ή επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με αυτό και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος. Ενώ μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη και άλλης Αγροτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, που λειτουργεί εντός της περιφερειακής ενότητας της Πιερίας.
Στην συνάντηση της 21/7/2011, ορίσθηκε ότι η επόμενη συνεδρίαση, που γίνεται ανοικτή για νέους αγρότες, κάθε πρώτη Δευτέρα κάθε μηνός, θα γίνει στις 1 Αυγούστου 2011, στο Δίον Πιερίας, το βράδυ, ενώ η πρώτη Δευτέρα Σεπ 2011, είναι στις 5 Σεπ 2011, που ο τόπος θα καθορισθεί ανάλογα με τις προτάσεις.
Με πρόταση του Προέδρου θα εξετασθεί η δυνατότητα πρόσκλησης Διοικητικών Συμβουλίων από τις κοντινές Ενώσεις Νέων Αγροτών για ανταλλαγή εμπειριών, αλλά και πιθανότητα κάποιας διοργάνωσης για Νέους Αγρότες από διάφορα μέρη.
Με αγωνία περιμένουν όλοι οι Νέοι Αγρότες τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της Ολομέλειας του Ευρωκοινοβουλίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2013, που γίνεται σήμερα (23/6/2011), καθόσον θα επηρεάσει πάρ απολύ τν ζωή όλων των αγροτών, κυρίως όμως των Νέων Αγροτών για τα επόμενα χρόνια.
Την Δευτέρα, 4-7-2011, στις 21.00, στο Πολιτιστικό Κέντρο Κολινδρού, προσκαλούνται όλοι στην ανοιχτή πρόσκληση για συζήτηση. Πληροφορίες: Δ. Δαλαμήτρας-6947823269 & Κ. Παπούλια-6979191898


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

ΝΑΙ, υπάρχει μέλλον για τον αγροτικό κόσμο, αν …ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 22-5-2011


Την ακλόνητη εμπιστοσύνη του σε ένα ελπιδοφόρο μέλλον για τον αγροτικό κόσμο, διατύπωσε ο κ. Δημήτρης Μιχαηλίδης, τη Κυριακή, 22 Μαΐου 2011, στην εκδήλωση του Δήμου Λαρισαίων και της εφημερίδας ΑΓΡΟΤΙΚΗ έκφραση στην 8η Γεωργική, Κτηνιατρική & Περιβαλλοντική Έκθεση Λάρισας.
Οι συμμετέχοντες απόλαυσαν μια πολύ προσεκτική ανάλυση του ρόλου της πληροφόρησης , των εφημερίδων και της τηλεόρασης, από τον εκδότη της εφημερίδος ΑΓΡΟΤΙΚΗ κ. Χρήστο Αθανασιάδη και με τον συντονισμό του, ο κ. Γιάννης Γκλαβάκης (π. Ευρωβουλευτή-αγρότης) παρουσίασε τον Αγροτουρισμό, όπως εφαρμόζεται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Δημοπρατήρια, ενώ ο Γεωπόνος κ. Ντίνος Μακάς παρουσίασε τα εργαλεία για την ανάπτυξη της Αγροτικής Επιχειρηματικότητας που είναι τα Σχέδια Βελτίωσης, ο Αναπτυξιακός Νόμος και άλλα.
Ο κ. Δ. Μιχαηλίδης ανέφερε ότι υπάρχει ελπιδοφόρο μέλλον στον αγροτικό τομέα & είπε: Ο FAO προβλέπει το έλλειμμα 1.000.000.000 τόνων ισοδυνάμου σιτηρών το 2050 στον πλανήτη γη. Άρα ζήτηση θα υπάρχει. Ήδη άρχισε να αποτυπώνεται μια ανοδική τάση στις τιμές των διατροφικών αγροτικών προϊόντων. Η Ελλάδα με τις ειδικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και γεωμορφία είναι ο κατάλληλος χώρος για ανάπτυξη τοπικών συλλογικών δραστηριοτήτων με φημισμένα τοπικά αγροτικά διατροφικά προϊόντα, κυρίως οπωρολαχανικά.
Τα παραπάνω θα μπορούσαν να ισχύσουν αν …
1.      Οι Συνεταιρισμοί ξανααποκτήσουν το απαραίτητο ιδεολογικό περιεχόμενο, που να τους επαναφέρει στην Κοινωνική Οικονομία και ναα μην τους σπρώχνει σε κεφαλαιουχικές δομές.
2.      Τα αγροτικά επαγγέλματα ορισθούν ξεκάθαρα ως προς το αντικείμενο, μεταξύ των οποίων η μεταποίηση χωρίς να είναι υποχρεωμένος ο αγρότης να αλλάζει status, η εμπορία της δικιάς του παραγωγής, ο αγροτουρισμός κλπ
3.      Εξασφαλισθεί οι απαραίτητη κατοχύρωση για την απόκτηση Αδείας Ασκήσεως Επαγγέλματος Αγρότη για αγροδιατροφικά προϊόντα
4.      Ορισθεί η ορολογία ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΗΣ, ώστε να σχηματισθεί ένα ομοιογενές συνδικαλιστικό όργανο, που θα μπορέσει ως σοβαρός συνομιλητής με τη Κυβέρνηση, να αποτελέσουν τον μοχλό επανενεργοποίησης του αγροτικού κόσμου.
5.      Δημιουργηθούν αγροτικά σχολεία, σε κάθε περιφέρεια στην αρχή και ακολούθως, σε όλο τον αγροτικό χώρο. Σήμερα τα μόνα σχολεία που προσφέρει η πολιτεία είναι αστικού τύπου, με 6ωρο ημερησίως για 5 ημέρες την εβδομάδα και εκπαιδευτές-ικούς που είναι αστοί. Το αποτέλεσμα είναι να χάνονται από την αγροτική κοινωνία σχεδόν όλα τα παιδιά της και να «σώνονται» ιδεολογικά μόνο όσα αγροτόπαιδα δεν πάνε στα σχολεία και ως εκ τούτου δεν έχουν αλλοτριωθεί.
6.      Εξασφαλισθεί επαρκής αγροτική εφαρμοσμένη έρευνα στους αγρότες και σύστημα πληροφόρησης των αγροτών, καθώς και κάποια μορφή «γεωργικών εφαρμογών». Σήμερα οι αγρότες έχουν αφεθεί στην ροή ανεξέλεγκτων πληροφοριών, που δημιουργούν καταστάσεις παρόμοιες με τις γνωστές «πυραμίδες». Κάποτε ήταν τα βατόμουρα, μετά η τρούφα, κάποτε τα ρόδια και τα φωτοβολταϊκά, τώρα τα σαλιγκάρια και το ιπποφαές και κάθε λίγο και ένας νέος «πανικός» καλλιεργητικός.
7.      Επιτραπεί στους αγρότες, χωρίς να δημιουργούνται ισοδυνάμου προς απαγόρευση διαδικασίες, η μεταποίηση της παραγωγής τους και το κυριότερο η εμπορία της δικιάς τους παραγωγής. Οι ελπίδα των Λαϊκών Αγορών, δεν εξελίχθηκε ποτέ σε Αγροτικές Αγορές και απλά έγιναν χώροι «άνθησης» επαγγελματιών, οι οποίοι τελικά δεν βοηθούν στην επαφή αγρότη-καταναλωτή, ούτε κερδίζουν οι αγρότες, ούτε οι καταναλωτές. Απλά όλοι δρουν εις βάρος των σωστών εμπόρων, και εις βάρος των σωστών αγροτών. Τελικά οι Λαϊκές Αγορές, όπως λειτουργούν σήμερα δεν βοηθούν ούτε στην τοπική ανάπτυξη.
8.      Λειτουργήσουν τελικά τα Δημοπρατήρια, ως συνεταιρισμοί ΜΟΝΟ αγροτών, με διαπιστευμένους εμπόρους, όπου όσοι οι συνεταιρισμένοι θα δίνουν όλη ανεξαιρέτως την παραγωγή τους, παράγοντας ότι θέλει ο κάθε ένας.
Η Καλλικρατική διοικητική μεταβολή κατέστησε σχεδόν όλους τους Δήμους της χώρας με ισχυρή αγροτική δραστηριότητα. Πρέπει οι Αγρότες να μετέχουν στα νέα όργανα και στις επιτροπές διαβούλευσης. Τώρα, πρέπει να εξασφαλίσουμε την συμμετοχή του αγροτικού κόσμου σε όλα τα επίπεδα λήψης αποφάσεων. Και τότε το μέλλον του αγροτικού κόσμου θα είναι και πάλι ελπιδοφόρο.

Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Αγροτική πληροφόρηση, μερικές σκέψεις


ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 26-5-2011


Με θέμα τη Αγροτική Πληροφόρηση μίλησε ο εκδότης της ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ έκφρασης και παρουσιαστής της τηλεοπτικής εκπομπής ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΓΗ (ASTRA TV) κ. Χρήστος Αθανασιάδης στην ημερίδα για το Μέλλον του Αγροτικού Κόσμου στα πλαίσια της 8ης Γεωργικής, Κτηνοτροφικής & Περιβαλλοντικής Έκθεσης Λάρισας, στις 22 Μαΐου 2011.
Ανάμεσα στα πολύ σημαντικά που ανέφερε, μπορέσαμε να συγκρατήσουμε τα παρακάτω:
Η πληροφόρηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος της συμμετοχής. Όσοι δεν είναι πληροφορημένοι δεν είναι σε θέση να έχουν άποψη και να συμμετέχουν στα διαδραματιζόμενα. Η πληροφόρηση είναι ο ακρογωνιαίος λίθος και της δημοκρατίας.
Παλαιότερα ισχυρός ήταν αυτός που είχε εκτάσεις, χωράφια. Μετά ήταν όποιος είχε όπλα. Κάποτε ισχυρός ήταν όποιος είχε λεφτά. Σήμερα ισχυρός είναι όποιος κατέχει την γνώση. Και έχει και μια ακόμα περίεργη ιδιότητα η γνώση, η πληροφορία. Αν μοιράζεσαι λεφτά, όσο ποιο πολύ τα μοιράζεις τόσο φτωχότερος γίνεσαι, ενώ όσο μοιράζεσαι τις πληροφορίες τόσο ποιο πλούσιοι σε γνώσεις γίνονται όλοι.
Η ιεραρχία ήταν ιεραρχία κατοχής της γνώσης. Όπως περίπου οι αρχαίοι ιερείς των ναών. Η διάχυση της γνώσης κατάστρεψε τη ιεράρχησης της εξουσίας. Τώρα πλέον όλοι θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε σε όλα και να λέμε την γνώμη μας για όλα μέσω της πληροφορικής, με καθημερινά δημοψηφίσματα μέσω του διαδικτύου, μέσω του internet. Η κατάρρευση της αντιπροσωπευτικής δημοκρατίας φαίνεται ήδη να συντελείται στα πάρκα και τις πλατείες.
Έτσι οι πληροφορίες κάνουν by pas στις δομές και τους μηχανισμούς και φέρνουν την Κοινωνία των Πολιτών απ΄ευθείας σε επαφή με τα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Και αυτό είναι τελείως καινούργιο.
Πρώιμο στάδιο σε αυτή την διαδικασία είναι  η προσπάθεια του πολιτικού συστήματος να προσεταιρισθεί την νέα ανερχόμενη δύναμη, την Κοινωνία των Πολιτών, με την υιοθέτηση συστημάτων διαβούλευσης, όπως ονομάζονται. Στην δημοκρατική Ευρώπη υπήρχαν ήδη με την μορφή hearing, που ήταν μια πρόδρομη κατάσταση αμφίδρομης πληροφόρησης.
Ταυτόχρονα οι διαχειριστές των πληροφοριών, δημοσιογράφοι, εκδότες, παρουσιαστές τηλεοπτικών εκπομπών, από απλοί κομιστές, γίνονται (τουλάχιστον οι ανήθικοι εξ αυτών) διαχειριστές εξουσίας και μερικοί ίσως γίνονται μια περίεργη, μη εκλεγμένη εξουσία, που μπορεί απλά διαχειζόμενη την πληροφορία, να καταντά διαπλεκόμενη, ιδιαίτερα όταν δεν έχει κώδικες αξιών ή έστω μια κάποια δεοντολογία.
Το κλειδί σε όλα αυτά είναι η ίδια η κοινωνία. Όταν δεν έχει μηχανισμούς ελέγχου, ή όταν αυτοί οι μηχανισμοί έχουν αδρανοποιηθεί, η απλή επίκληση του κράτους, συνήθως με την μορφή «Τι κάνει το κράτος για εμάς?» δεν επαρκεί. Η Κοινωνία, ή καλύτερα η Κοινωνία των Πολιτών πρέπει να ελέγχουν την σωστή διαχείριση της πληροφορίας, διότι τελικά η πληροφορία είναι η πραγματική εξουσία. Να μην αφήνουν τον έλεγχο σε μηχανισμούς ελεγκτικύς, αλλά να ασκούν τον έλεγχο απ ευθείας και δραστικά.
Στην Φιλανδία, στις απέραντες εκτάσεις του χιονιού, σε κάθε χωριό υπάρχει ραδιοφωνικός σταθμός, που είναι στην ουσία ο κοινωνικός ιστός, που κρατά την κοινωνία σε επαφή. Αλλά εκεί και το internet έχει διείσδυση 97% παντού. Και η κινητή τηλεφωνία είναι παντού. Στην Ελλάδα το Internet στην ύπαιθρο έχει διείσδυση 6%. Στις πόλεις ίσως 60-70%. Τώρα προσπαθεί να αναπτυχθεί σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο πρόγραμμα για να φέρει το ευρυζωνικό internet στις αγροτικές περιοχές. Μέχρι τότε οι πληροφορίες θα πηγαίνουν μόνο με εφημερίδες και τηλεόραση, ίσως και με τις συζητήσεις στα καφενεία.
Αλλά ο αγροτικός κόσμος διψάει για πληροφορίες. Παλαιότερα υπήρχαν οι Γεωργικές Εφαρμογές, που εκλαΐκευαν και διοχέτευαν τις απαραίτητες πληροφορίες στον αγρότη. Τώρα βλέπομε κάθε λίγο να ξεπηδά και μια νέα «πυραμίδα» έγκυρων πληροφοριών για γρήγορο πλουτισμό.
Κάποτε είχαμε στην Ελλάδα 5 περιοδικά ποικίλης ύλης. Σήμερα έχουμε περίπου 380 περιοδικά που κυκλοφορούν στα περίπτερα, πολλά συνδρομητικά, και μερικά εξειδικευμένα στα αγροτικά, αλλά είμαστε ανίκανοι να κατανοήσουμε τι γράφουν. Μας μπούκωσαν με πληροφορίες και γίναμε αδιάφοροι σε αυτές. Ακούμε τις κραυγές, τα συνθήματα, τα καρτούν, τα video, τα youtube, τα chat. Περιορίσαμε την επικοινωνία μας σε μερικές εκατοντάδες λέξεων. Οι δάσκαλοι δεν μας μαθαίνουν γράμματα, δεν αναφέρονται στην τοπική κοινωνία, απλά μισθοδοτούνται από ένα αποστασιοποιημένο κέντρο.
Το συγκεντρωτικό μοντέλο κεντρικού σχεδιασμού απέτυχε να δώσει λύσεις στα προβλήματα των ανθρώπων και των πολιτών. Και η αγορά και οι πολιτικοί απέτυχαν. Επιβάλλεται οργανωμένη επιστροφή στην τοπική ανασυγκρότηση, που έχουν ακόμα απόθεμα ηθικής, όπου πλέον οι οργανωμένες τοπικές αγροτικές κοινωνίες θα έχουν να παίξουν σημαντικό ρόλο. Εκεί οι ομότιμη πληροφόρηση όλων θα επιτρέψει την επιβίωση με τις σωστές αποφάσεις.
«… Αν οι μορφωμένοι πολίτες δεν έχουν αποτελεσματικό τρόπο να κοινοποιήσουν τις ιδέες τους στους άλλους , αλλά και καμιά ρεαλιστική πιθανότητα να πείσουν την απαραίτητη κρίσιμο αριθμό πολιτών γι’ αυτές, τότε η μόρφωση τους έχει μηδενική αξία όσον αφορά την βιωσιμότητα της δημοκρατίας μας …». Al Gore: ΠΡΟΣΒΟΛΗ στην λογική, εκδόσεις Καθημερινή, 2008, σελ. 291)
Και ο κ. Χ. Αθανασιάδης κατέληξε: Συναντήσεις-συζητήσεις σαν αυτήν, σήμερα, αποτελούν την τελευταία μας ελπίδα για κοινωνική ζύμωση, για επεξεργασία πληροφοριών και λήψη αποφάσεων.


Για την καταγραφή, Δημήτρης Μιχαηλίδης, 6998282382

Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ»ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 1ο:
Ίδρυση – Επωνυμία – Έδρα
Ιδρύεται Αγροτική Συνδικαλιστική Οργάνωση Νέων Αγροτών (Ε.Ν.Α.) με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΠΙΕΡΙΑΣ» με έδρα αυτής τον Δήμο …………. Νομού Πιερίας.
Άρθρο 2ο :
Περιφέρεια
Η Ε.Ν.Α. έχει ως περιφέρειά της τη γεωγραφική περιοχή που καθορίζεται από τα όρια του Νομού Πιερίας.
Άρθρο 3ο:
Σκοπός - Δραστηριότητες
1) Γενικός σκοπός της Ε.Ν.Α. είναι η διεκδίκηση, προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών, επαγγελματικών και των εν γένει συμφερόντων των νέων αγροτών - μελών της, αλλά και όλων των αγροτών γενικότερα.
2) Ειδικότερα η Ε.Ν.Α. στοχεύει :
α) Στην ενίσχυση και ενδυνάμωση της ενότητας και των δεσμών αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη της.
β) Στην οργάνωση και καθοδήγηση των νέων αγροτών της περιφέρειάς της προς την επίτευξη βελτίωσης της οικονομικής τους κατάστασης, την καλυτέρευση των συνθηκών διαβίωσής τους και την εξασφάλιση δίκαιης ανταμοιβής της εργασίας τους.
γ) Στην ανάπτυξη της συνεργασίας και αλληλεγγύης των μελών της με τους άλλους αγρότες της περιφέρειάς της.
δ) Στην συνεργασία με τις άλλες αγροτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, καθώς και με τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των εργαζομένων.
ε) Στην προστασία του φυσικού και δασικού περιβάλλοντος, στην διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτιστικού και πνευματικού επιπέδου των μελών της και των αγροτών γενικότερα, στην διαρκή φροντίδα για συνέχιση και διατήρηση των παραδόσεων και των εθίμων της περιοχής και την καλλιέργεια της αγάπης προς αυτά, καθώς και στην μέριμνα για την περισυλλογή, φύλαξη και μετάδοση στις νεότερες γενιές κάθε γλωσσικού, ιστορικού και λαογραφικού στοιχείου.
στ) Στην καλλιέργεια της συνεταιριστικής ιδέας και γενικά του πνεύματος ανάπτυξης ομαδικών δραστηριοτήτων των αγροτών (ομάδες παραγωγών, συνεταιρισμοί, διεπαγγελματικές οργανώσεις).
ζ) Στην ενημέρωση των νέων αγροτών, αλλά και των αγροτών γενικά, σχετικά με την εξέλιξη και τα δεδομένα νέων και πρωτότυπων αγροτικών καλλιεργειών και την αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων, με την δυνατότητα συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά ή εθνικά αγροτικά προγράμματα, καθώς και με τα προβλήματά τους και του συσχετισμού τους με τα γενικότερα οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα.
3) Για την επίτευξη των στόχων της η Ε.Ν.Α. ασκεί ενδεικτικά τις ακόλουθες δραστηριότητες :
α) Μελετά τα οικονομικά, κοινωνικά και επαγγελματικά προβλήματα που απασχολούν τους νέους αγρότες, διατυπώνει προτάσεις και προωθεί πρόσφορες λύσεις για την αντιμετώπισή τους.
β) Επεξεργάζεται, διατυπώνει και προωθεί προτάσεις, μέτρα και θεσμούς που συμβάλλουν στην ανύψωση του οικονομικού, πνευματικού και πολιτιστικού επιπέδου των νέων αγροτών και των αγροτών γενικότερα.
γ) Συνεργάζεται με τους φορείς του Δημοσίου και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις Συνεταιριστικές και τις άλλες Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις που λειτουργούν στην περιφέρειά της, καθώς και με τις κοινωνικές ομάδες, για την διαμόρφωση προτάσεων επίλυσης των προβλημάτων των αγροτών και την λήψη και εφαρμογή των αποφάσεων που τους αφορούν.
δ) Συνεργάζεται με τις αντίστοιχες οργανώσεις νέων αγροτών και νέων της υπαίθρου των χωρών - μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
ε) Μελετά και υποβάλλει στους κρατικούς φορείς προτάσεις για τρόπους και μεθόδους ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού όλων των κλάδων της αγροτικής οικονομίας.
στ) Εκδίδει ενημερωτικά φυλλάδια και έντυπα για την προώθηση των σκοπών της.
ζ) Διοργανώνει σεμινάρια, διαλέξεις και συγκεντρώσεις, που αποσκοπούν στην ενημέρωση των αγροτών, της Δημόσιας Διοίκησης, αλλά και του κοινωνικού συνόλου, σχετικά με τα αγροτικά, περιβαλλοντολογικά, πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα.
η) Ιδρύει ή συμμετέχει σε επιτροπές, ινστιτούτα, ερευνητικά προγράμματα και γενικά σε φορείς που έχουν σκοπό την μελέτη και προώθηση αγροτικών, περιβαλλοντολογικών, πολιτιστικών και κοινωνικών θεμάτων. Στα όργανα αυτά μπορούν να συμμετέχουν και ειδικοί κατά περίπτωση επιστήμονες με την ιδιότητα του τεχνικού ή ειδικού συμβούλου.
θ) Ιδρύει περιφερειακά γραφεία για την εξυπηρέτηση διαφορετικών περιοχών του νομού.
4) Η Ε.Ν.Α. δεν υποκαθιστά τις άλλες Αγροτικές Συνδικαλιστικές Οργανώσεις της περιφέρειάς της και λειτουργεί παράλληλα με αυτές, ενώ τα μέλη της μπορούν ταυτόχρονα να είναι μέλη της Αγροτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης της περιοχής τους.
Η Ε.Ν.Α. δεν μπορεί να ασκεί παραγωγικές ή εμπορικές δραστηριότητες, είτε άμεσα είτε έμμεσα, με την συμμετοχή της σε άλλα νομικά πρόσωπα, που έχουν τέτοιες δραστηριότητες και σκοπούς.
Εν κατακλείδι σκοπός της σύστασης της Ένωσης Νέων Αγροτών Νομού …………. είναι η αντιμετώπιση των ειδικών προβλημάτων που απασχολούν τους νέους αγρότες και η επεξεργασία και προώθηση των διαδικασιών επίλυσής τους.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ (Ε.Ν.Α.)
Άρθρο 4ο:
1) Μέλη της Ε.Ν.Α. μπορούν να γίνουν άνδρες και γυναίκες που αποδεδειγμένα - μέσω της ασφαλιστικής, συνεταιριστικής ή φορολογικής τους ταυτότητας - ασκούν κατά κύριο λόγο το αγροτικό επάγγελμα ή επαγγελματικές δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα με αυτό και δεν έχουν συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας τους. Τα μέλη της Ε.Ν.Α. δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τριάντα (30).
Αγροτικό επάγγελμα ασκούν όσοι ασχολούνται σε οποιοδήποτε κλάδο της αγροτικής οικονομίας και ιδίως ο γεωργός, ο κτηνοτρόφος, ο ψαράς, ο δασοκόμος και ο μελισσοκόμος, είναι ενεργοί στην αγροτική παραγωγή, έστω και αν έχουν δεύτερη απασχόληση ως εργάτες ή μικροεπαγγελματίες.
2) Μπορούν να παραμείνουν μέλη της Ε.Ν.Α. τα υπάρχοντα εγγεγραμμένα μέλη και μετά την συμπλήρωση του 40ου έτους της ηλικίας τους και μέχρι την συμπλήρωση του 45ου έτους, χωρίς όμως να δικαιούνται να συμμετέχουν στα όργανα διοίκησής της, εκτός εάν η εκλογή τους έγινε προ της συμπληρώσεως του 40ου έτους της ηλικίας τους, οπότε διατηρούν τα αξιώματά τους μέχρι την λήξη της θητείας τους.
3) Τα μέλη της Ε.Ν.Α. πρέπει να είναι μόνιμοι κάτοικοι και να έχουν τη γεωργική τους εκμετάλλευση εντός των ορίων της περιφέρειάς της.
4) Τα μέλη της Ε.Ν.Α. μπορούν να είναι ταυτόχρονα μέλη και άλλης Αγροτικής Συνδικαλιστικής Οργάνωσης, που υφίσταται εντός της περιφέρειας όπου έχουν την γεωργική τους εκμετάλλευση.
Άρθρο 5ο:
Όροι εισδοχής
1) Τα κατά το προηγούμενο άρθρο πρόσωπα, για να εγγραφούν στην Ε.Ν.Α. ως μέλη αυτής, πρέπει να υποβάλουν έγγραφη σχετική αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιό της και να καταβάλουν ποσό …………… (……..) ευρώ ως δικαίωμα εγγραφής.
2) Επί της αιτήσεως εγγραφής αποφαίνεται το Διοικητικό Συμβούλιο μέσα σε ένα μήνα το αργότερο από την υποβολή της.
3) Σε περίπτωση που η αίτηση απορριφθεί ή το Διοικητικό Συμβούλιο παραλείψει να αποφανθεί εντός του αναφερομένου στην προηγούμενη παράγραφο χρονικού διαστήματος, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 7 του Ν. 1361/1983.
Άρθρο 6ο:
Δικαιώματα των μελών
1) Όλα τα μέλη της Ε.Ν.Α. έχουν ίσα δικαιώματα και μπορούν να αποχωρήσουν από αυτήν οποτεδήποτε.
Ειδικότερα τα μέλη της Ε.Ν.Α. δικαιούνται :
α) Να συμμετέχουν και να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Ν.Α.
β) Να συμμετέχουν στα όργανα διοικήσεώς της ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής ή ως Αντιπρόσωποι στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, καθώς επίσης και σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου, επαφής και συνεργασίας της Ε.Ν.Α. με το Κράτος, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ., στις περιπτώσεις που απαιτείται η εκπροσώπηση των νέων αγροτών στα όργανα αυτά, και στις οποιεσδήποτε επιτροπές ή ομάδες εργασίας της Ε.Ν.Α.
γ) Να συμμετέχουν στις συγκαλούμενες από την Ε.Ν.Α. συσκέψεις και συγκεντρώσεις.
δ) Να χρησιμοποιούν τις εγκαταστάσεις της Ε.Ν.Α. και να συμμετέχουν στις πολιτιστικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνει.
ε) Να πληροφορούνται τα σχετικά με την πορεία των υποθέσεων της Ε.Ν.Α. θέματα και να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των βιβλίων της, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη 2η παράγραφο του 28ου άρθρου του παρόντος καταστατικού.
Άρθρο 7ο:
Υποχρεώσεις των μελών
Όλα τα μέλη της Ε.Ν.Α. υποχρεούνται :
α) Να καταβάλουν ως τακτική ετήσια συνδρομή το ποσό των ………….. (……..) ευρώ. Η ετήσια αυτή συνδρομή μπορεί να αναπροσαρμόζεται κάθε δύο χρόνια, σύμφωνα με σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Ν.Α., που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της. Με την ίδια πλειοψηφία λαμβάνεται και η απόφαση για την επιβολή εκτάκτων εισφορών στα μέλη της Ε.Ν.Α., που αποσκοπούν στην εκπλήρωση συγκεκριμένων σκοπών και στόχων.
Για τη λήψη απόφασης σχετικής με την αναπροσαρμογή της ετήσιας συνδρομής και με την επιβολή εκτάκτων εισφορών στα μέλη, απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του μισού αριθμού των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
β) Να συμμορφώνονται με τις διατάξεις των νόμων, του παρόντος καταστατικού και τις αποφάσεις των οργάνων διοίκησης της Ε.Ν.Α..
γ) Να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις της Ε.Ν.Α. και σε κάθε δραστηριότητά της και να μην προβαίνουν σε ενέργειες ή παραλείψεις που αποσκοπούν στη βλάβη των συμφερόντων και των σκοπών της.
Άρθρο 8ο:
Αποχώρηση – Αποβολή μέλους
1) Το μέλος μπορεί να αποχωρήσει οποτεδήποτε με έγγραφη δήλωσή του προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Α., την οποία μπορεί να ανακαλέσει εγγράφως μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της. Μετά την πάροδο του μηνός το μέλος διαγράφεται από τα μητρώα μελών της Ε.Ν.Α., υποχρεούται δε να τηρήσει τις προϋποθέσεις που τάσσει το 5ο άρθρο του παρόντος καταστατικού για την επανεγγραφή του.
2) Το μέλος αποβάλλεται από την Ε.Ν.Α. με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η εν λόγω απόφαση λαμβάνεται αφού προηγηθεί σχετική πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου ή οποιουδήποτε μέλους του προς την Γενική Συνέλευση.
Οι λόγοι αποβολής είναι οι εξής :
α) έλλειψη των απαραιτήτων για την απόκτηση της ιδιότητας του μέλους προϋποθέσεων, οι οποίες προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 10β του Ν. 1361/1983 και του 4ου άρθρου του καταστατικού.
β) αδικαιολόγητη καθυστέρηση των συνδρομών για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του έτους, καθώς και ρητή άρνηση του μέλους να καταβάλει τις εισφορές του,
γ) συμπεριφορά του μέλους που αποδεδειγμένα είναι αντίθετη και ασυμβίβαστη προς τους σκοπούς της Ε.Ν.Α.,
δ) καταδίκη του μέλους με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για την εκ προθέσεως διάπραξη οποιουδήποτε εγκλήματος, καθώς και η στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων, για όσο χρόνο διαρκεί αυτή.
ε) οποιοσδήποτε άλλος σπουδαίος λόγος κρίνει ότι υφίσταται η Γενική Συνέλευση.
Οι παραπάνω λόγοι αποβολής μέλους από την Ε.Ν.Α., πλην του υπό στοιχείο (β), αποτελούν ταυτόχρονα και κωλύματα για την εγγραφή οιουδήποτε στα μητρώα μελών της.
3) Η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών μπορεί να επιβάλει τρίμηνη στέρηση των δικαιωμάτων του ως μέλους της Ε.Ν.Α., εφόσον κρίνει ότι δεν είναι τόσο σοβαρό το παράπτωμα και διαπιστώσει ότι δεν είναι υπότροπο το μέλος που υπέπεσε σ' αυτό.
4) Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται, πριν από την διεξαγωγή της ψηφοφορίας, να επιτρέψει στο μέλος, του οποίου προτείνεται η αποβολή από την Ε.Ν.Α. ή η τρίμηνη στέρηση των δικαιωμάτων του, να υπερασπιστεί τον εαυτό του και να αποδείξει με κάθε νόμιμο τρόπο και μέσο τα επιχειρήματα και τις απόψεις του. Τα ίδια δικαιώματα έχει και το μέλος που προτείνει την αποβολή ή την τρίμηνη στέρηση των δικαιωμάτων του μέλους. Η Γενική Συνέλευση υποχρεούται με μυστική ψηφοφορία να αποφασίσει σε μια συνεδρίαση σχετικά με την αποβολή του μέλους ή την τρίμηνη στέρηση των δικαιωμάτων.
5) Το μέλος που αποβλήθηκε μπορεί εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών, από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση, να προσφύγει στο αρμόδιο δικαστήριο, εάν η αποβολή έγινε κατά παράβαση των όρων του καταστατικού ή αν δεν υπήρχε σπουδαίος λόγος που την προκάλεσε. Κατά της δικαστικής απόφασης επιτρέπεται η άσκηση έφεσης στο αρμόδιο δικαστήριο.
6) Το μέλος που αποβλήθηκε μπορεί να επανεγγραφεί στην Ε.Ν.Α. δύο (2) χρόνια μετά από την περί αποβολής του απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή την τελεσιδικία της δικαστικής απόφασης του αρμόδιου δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 2 του Ν. 1361/1983, εφόσον όμως εκπληρώνει τις προϋποθέσεις και δεν εμπίπτει στα κωλύματα που προβλέπονται από το 4ο άρθρο του παρόντος καταστατικού και το 6ο άρθρο του Ν. 1361/1983.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Ε.Ν.Α.
Άρθρο 9ο:
Όργανα Διοίκησης της Ε.Ν.Α. είναι :
Α) Η Γενική Συνέλευση των μελών.
Β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.
Γ) Η Ελεγκτική Επιτροπή.
Δ) Οι Αντιπρόσωποι.
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
Άρθρο 10ο:
Συγκρότηση της Γενικής Συνέλευσης – Ψήφοι
1) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Ε.Ν.Α. και απαρτίζεται από όλα τα μέλη που έχουν εγγραφεί σ΄ αυτήν, διατηρούν την ιδιότητα του μέλους και δεν έχουν στερηθεί των δικαιωμάτων τους ως μέλη.
2) Κάθε τακτικό μέλος έχει μια ψήφο.
3) Στη Συνέλευση δικαιούνται να λάβουν μέρος τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη.
4) Δεν επιτρέπεται να ψηφίζει κανένα μέλος με αντιπρόσωπο.
Άρθρο 11ο:
Αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης
1) Η Γενική Συνέλευση, ως ανώτατο όργανο της Ε.Ν.Α., αποφασίζει για κάθε θέμα που την αφορά και για το οποίο προβλέπει την αρμοδιότητά της ειδική διάταξη Νόμου ή για το οποίο δεν προβλέπεται αρμοδιότητα άλλου οργάνου.
2) Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γενικής Συνέλευσης ανήκουν :
α) Η εκλογή και ανάκληση των οργάνων της Διοίκησης, καθώς επίσης και η εποπτεία και ο έλεγχος αυτών.
β) Η αποβολή μέλους από την Ε.Ν.Α. και η τρίμηνη στέρηση των δικαιωμάτων του.
γ) Η έγκριση του ισολογισμού, του προϋπολογισμού και των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.
δ) Η τροποποίηση του καταστατικού.
ε) Η διάλυση της Ε.Ν.Α.
στ) Η εκλογή αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.) και σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το Κράτος, τους Ο.Τ.Α., τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου και τις άλλες κοινωνικές ομάδες, στις περιπτώσεις που απαιτείται η εκπροσώπηση των νέων αγροτών στα όργανα αυτά, καθώς επίσης και η ανάκλησή τους.
ζ) Η επιβολή ειδικής εισφοράς στα μέλη για την επίτευξη ορισμένων σκοπών και στόχων.
η) Η αναπροσαρμογή του ποσού της ετήσιας συνδρομής που καταβάλλουν τα μέλη.
θ) Η απόφαση για την συμμετοχή της Ε.Ν.Α. Πιερίας στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.).
ι) Το ετήσιο πρόγραμμα δράσης της Ε.Ν.Α.
ια) Η απόφαση για κάθε μορφής κινητοποίηση των μελών της Ε.Ν.Α.
ιβ) Η εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής.
Άρθρο 12ο:
Σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης
1) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου σε τακτική συνεδρίαση τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.
Η Συνέλευση πραγματοποιείται πάντα στην έδρα της Ε.Ν.Α. Η πρόσκληση για την Γενική Συνέλευση περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, για τα οποία συγκαλείται αυτή, καθώς επίσης και τον τόπο όπου θα λάβει χώρα η συνεδρίαση, την ημερομηνία και την ώρα σύγκλησής της. Η πρόσκληση αποστέλλεται στα μέλη του Συλλόγου τουλάχιστον δέκα (10) πλήρεις ημέρες πριν την έναρξη της Συνελεύσεως, ενώ πρέπει επίσης να τοιχοκολλείται έξω από τα γραφεία της Ε.Ν.Α., όπως και σε άλλα εμφανή σημεία του Δήμου ………………, όπου αυτή έχει την έδρα της. Η πρόσκληση μπορεί να δημοσιεύεται και σε μια ημερήσια εφημερίδα της πόλης των …………...
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο ή η Ελεγκτική Επιτροπή μπορούν να συγκαλέσουν την Γενική Συνέλευση σε έκτακτη συνεδρίαση, όταν κρίνουν ότι τούτο επιβάλλεται από το συμφέρον της Ε.Ν.Α. Η σχετική πρόσκληση περιέχει όλα όσα αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο του παρόντος άρθρου και αποστέλλεται στα μέλη της Ε.Ν.Α. πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν τη σύγκληση της συνεδρίασης. Σχετικά με την διαδικασία σύγκλησης ισχύει η 1η παράγραφος του παρόντος άρθρου.
3) Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται επίσης σε έκτακτη συνεδρίαση μετά από έγγραφη αίτηση των μελών προς το Διοικητικό Συμβούλιο, στην οποία υποχρεωτικά αναγράφονται και τα προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων θέματα, για τα οποία ζητείται η σύγκληση. Το Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση αυτή είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση. Σε περίπτωση άρνησης ή αδράνειάς του Διοικητικού Συμβουλίου, εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 1361/1983.
4) Οι προσκλήσεις της Γενικής Συνέλευσης υπογράφονται :
α) Όταν συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου.
β) Όταν συγκαλείται ύστερα από απόφαση της Ελεγκτικής Επιτροπής, από τον Προϊστάμενο αυτής ή τον αναπληρωτή του.
γ) Όταν, τέλος, συγκαλείται ύστερα από άδεια του αρμόδιου δικαστηρίου, από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης, όπως ορίστηκε από τον αρμόδιο δικαστή, σύμφωνα με το άρθρο 14 παρ. 3 του Ν. 1361/1983.
Άρθρο 13ο:
Απαρτία της Γενικής Συνέλευσης
1) Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν στη συνεδρίαση είναι παρόν το ένα τρίτο (1/3) τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών. Η ύπαρξη απαρτίας βεβαιώνεται με την ανάγνωση του καταλόγου των μελών.
Εάν δεν επιτευχθεί απαρτία κατά την έναρξη της συνεδρίασης, επαναλαμβάνεται η ανάγνωση του καταλόγου των μελών μετά την πάροδο μιας ώρας και, εφόσον διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία, αρχίζει η συζήτηση στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
2) Στη περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε επαναληπτική συνεδρίαση και χωρίς άλλη διατύπωση την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Κατ΄ αυτήν απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
3) Για τη λήψη απόφασης για την διάλυση της Ε.Ν.Α., την τροποποίηση του καταστατικού και την ανάκληση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, αντιπροσώπου στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών ή αντιπροσώπου σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το Κράτος, τα Ν.Π.Δ.Δ. και κρατικά Ν.Π.Ι.Δ., απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ημίσεως (1/2) των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
Άρθρο 14ο:
Συνεδρίαση – Συζήτηση – Ψηφοφορία
1) Κατά την έναρξη της συνεδρίασης η Συνέλευση εκλέγει από τα μέλη της τριμελές Προεδρείο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης, δύο Αντιπροέδρους και Γραμματέα. Μέχρι την εκλογή Προεδρείου, καθήκοντα Προέδρου της Συνέλευσης ασκεί ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο νόμιμος αναπληρωτής του, σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ. 2 του παρόντος.
2) Ο εκλεγμένος Πρόεδρος της Συνέλευσης ορίζει δύο μέλη αυτής ως ψηφολέκτες για όλες τις ψηφοφορίες. Για τη συζήτηση και τις αποφάσεις που λαμβάνονται στις συνεδριάσεις κρατούνται πρακτικά από τον Γραμματέα της Συνέλευσης, τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τους Αντιπροέδρους, τον Γραμματέα και τους ψηφολέκτες. Προκειμένου για αρχαιρεσίες, τα πρακτικά υπογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
3) Η Συνέλευση μπορεί να συζητήσει και να λάβει αποφάσεις μόνο για θέματα της ημερήσιας διάταξης. Ειδικά τα θέματα αναβολής ή διακοπής της Συνέλευσης, σύγκλησης νέας, εκλογής Προεδρείου, καθώς και η μεταβολή της σειράς των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ή του τόπου συνεδριάσεως, δεν είναι αναγκαίο να αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη.
4) Οι ψηφοφορίες στη Γενική Συνέλευση διακρίνονται σε φανερές και μυστικές. Οι φανερές μπορεί να γίνουν με ανόρθωση των μελών ή ανάταση των χεριών ή με ονομαστική κλήση των μελών, ποτέ όμως δια βοής. Οι μυστικές ψηφοφορίες γίνονται πάντοτε με ψηφοδέλτια και με την εποπτεία και τον έλεγχο ψηφολεκτών ή, προκειμένου για αρχαιρεσίες, της Εφορευτικής Επιτροπής. Τα ψηφοδέλτια θεωρούνται έγκυρα, εφόσον είναι όλα ομοιόμορφα και λευκού χρώματος και δεν περιέχονται σ΄ αυτά διακριτικά σημεία, ξέσματα ή σημεία ή φράσεις άσχετες με το θέμα, που παραβιάζουν κατά την κρίση των ψηφολεκτών ή της Εφορευτικής Επιτροπής τη μυστικότητα της ψηφοφορίας.
5) Μυστική ψηφοφορία διεξάγεται υποχρεωτικά για την εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, Εφορευτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια οργάνωση ή σε θεσμοθετημένα όργανα διαλόγου και συνεργασίας με το Κράτος, τους Ο.Τ.Α., τα Ν.Π.Δ.Δ. και τα Ν.Π.Ι.Δ.
Μυστική ψηφοφορία γίνεται επίσης και για θέματα εμπιστοσύνης προς την Διοίκηση, την έγκριση λογοδοσίας, επί προσωπικών ζητημάτων, την διάλυση της Ε.Ν.Α., την αποβολή μέλους, την τρίμηνη στέρηση των δικαιωμάτων του και την κήρυξη κάθε μορφής αγροτικών κινητοποιήσεων. Η ψηφοφορία σχετικά με άλλα θέματα, εκτός των προαναφερθέντων, είναι φανερή.
6) Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής δεν έχουν δικαίωμα ψήφου σε ζητήματα απαλλαγής τους από ευθύνες τους προς την Ε.Ν.Α.
7) Οι ψηφολέκτες ή η Εφορευτική Επιτροπή, κατά περίπτωση, φροντίζουν στις ψηφοφορίες να απομακρύνονται από την αίθουσα όπου διεξάγονται αυτές πρόσωπα που δεν έχουν δικαίωμα ψήφου.
Άρθρο 15ο:
Λήψη αποφάσεων στη Γενική Συνέλευση
1) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία μεταξύ των δύο προτάσεων που πλειοψήφισαν σχετικώς. Εάν και μετά την νέα ψηφοφορία προκύψει ισοψηφία, η πρόταση θεωρείται ότι απορρίφθηκε. Σε περίπτωση αρχαιρεσιών, αν επέλθει ισοψηφία, γίνεται κλήρωση από τον Πρόεδρο της Συνέλευσης.
2) Για την λήψη απόφασης για την διάλυση της Ε.Ν.Α. και την τροποποίηση του καταστατικού, απαιτείται πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών.
3) Για τη λήψη απόφασης για τη συμμετοχή της Ε.Ν.Α. στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, την αποβολή μέλους από την Ε.Ν.Α., την εκλογή αντιπροσώπων σε θεσμοθετημένα όργανα, την επιβολή εισφοράς στα μέλη για συγκεκριμένους σκοπούς και αιτίες, την εκλογή των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, την ανάκληση των μελών των οργάνων της Διοίκησης και των οποιωνδήποτε αντιπροσώπων της Ε.Ν.Α., την κήρυξη κάθε μορφής αγροτικών κινητοποιήσεων, καθώς και για κάθε άλλη περίπτωση που προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.
4)Τα λευκά και άκυρα ψηφοδέλτια λαμβάνονται υπόψη ως παρόντα μέλη, για τον σχηματισμό των ανωτέρω πλειοψηφιών.
ΙΙ. ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Άρθρο 16ο:
Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου
1) Η Διοίκηση της Ε.Ν.Α. ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο.
2) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από επτά (7) μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση της Ε.Ν.Α. μεταξύ των μελών της, που έχουν εγγραφεί σ' αυτήν τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τις εκλογές. Η διάρκεια της θητείας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τρία (3) χρόνια.
3) Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Δεν μπορούν να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όσοι δεν μπορούν να είναι και μέλη της Ε.Ν.Α. ή αποβάλλονται απ' αυτήν για τους λόγους και τις αιτίες που αναφέρονται στις σχετικές διατάξεις του παρόντος.
4) Το Διοικητικό Συμβούλιο, αμέσως μετά την εκλογή του από την Γενική Συνέλευση, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη του τον Πρόεδρο αυτού, έναν Αντιπρόεδρο, έναν Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία. Ανακατανομή των αξιωμάτων αυτών επιτρέπεται πάντοτε μέχρι τη λήξη της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναλαμβάνει τα καθήκοντά του αμέσως μετά την εκλογή του. Οι αρμοδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα και Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να έχει το αξίωμα του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου για περισσότερες από δύο (2) θητείες, συνεχόμενες ή μη.
5) Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά τον μήνα σε τακτική συνεδρίαση στην έδρα της Ε.Ν.Α., ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου που γνωστοποιείται στα μέλη του τρεις (3) πλήρεις ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης και η οποία περιέχει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίσει τακτές ημέρες και ώρες συνεδριάσεως, οπότε δεν απαιτείται αποστολή πρόσκλησης προς τα μέλη του. Στη περίπτωση αυτή τα θέματα της ημερήσιας διάταξης γνωστοποιούνται με τοιχοκόλληση στα γραφεία της Ε.Ν.Α., στο Δημαρχείο του Δήμου ………………… και στα πρώην Κοινοτικά Καταστήματα των Δημοτικών Διαμερισμάτων του τρεις (3) ημέρες πριν την διεξαγωγή της συνεδρίασης. Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, όταν το ζητήσουν τα δύο πέμπτα (2/5) τουλάχιστον από τα μέλη του με έγγραφη αίτηση, που περιέχει και τους λόγους για τους οποίους ζητείται η σύγκληση και τα προς συζήτηση θέματα.
6) Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, όταν τα παρόντα μέλη του είναι περισσότερα από τα απόντα.
7) Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Η απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
8) Δεν επιτρέπεται σε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου να είναι ταυτόχρονα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, σε περίπτωση δε τέτοιας εκλογής του θεωρείται ότι παραιτείται από την θέση που κατέχει, εκτός εάν εντός δέκα (10) ημερών από την ημέρα της εκλογής του υποβάλει δήλωση του Ν. 1599/1986 προς τον Πρόεδρο της Ε.Ν.Α. ή τον νόμιμο αναπληρωτή του, ότι δεν αποδέχεται την νέα θέση του.
9) Σε περίπτωση θανάτου, ανάκλησης, παραίτησης ή αδικαιολόγητης αποχής μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου από τα καθήκοντά του για χρονικό διάστημα άνω των έξι (6) μηνών, αυτό αναπληρώνεται από επιλαχόντα υποψήφιο του ίδιου συνδυασμού. Εάν δεν υπάρχει αναπληρωτής από τον ίδιο συνδυασμό, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου αναπληρώνεται από επιλαχόντα του συνδυασμού που θα δικαιούνταν την έδρα, αν ο συνδυασμός, του οποίου το μέλος πρέπει να αναπληρωθεί, δεν υπήρχε ή εάν δεν περιελάμβανε τόσα μέλη ως υποψηφίους, όσα του αναλογούσαν να εκλέξει σύμφωνα με την εκλογική του δύναμη.
Άρθρο 17ο:
Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου
1) Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει σχετικά με όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση, τη διαχείριση και γενικά τη λειτουργία της Ε.Ν.Α., φροντίζει και επιδιώκει την επίτευξη των σκοπών της εντός των πλαισίων του νόμου, του παρόντος καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
2. Ιδιαίτερα το Διοικητικό Συμβούλιο :
α) Αντιπροσωπεύει την Ε.Ν.Α. δικαστικώς και εξωδίκως στις οποιεσδήποτε σχέσεις της με τρίτους και με όλες τις Δημόσιες Αρχές, Υπηρεσίες, Οργανισμούς, Ν.Π.Δ.Δ. και Ν.Π.Ι.Δ.
β) Συγκαλεί τις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις και καθορίζει τα θέματα που θα συζητηθούν σ΄ αυτές και για τα οποία θα ληφθούν αποφάσεις.
γ) Θέτει σε εφαρμογή και υλοποιεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, εποπτεύει δε την εκτέλεσή τους.
δ) Αποφασίζει σχετικά με την εγγραφή νέων μελών, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.
ε) Αποφασίζει για τα τρέχοντα έξοδα διοίκησης και λειτουργίας της Ε.Ν.Α. και ορίζει το ανώτατο χρηματικό ποσό που ο Ταμίας μπορεί να έχει στο ταμείο του για την κάλυψη των εξόδων αυτών.
στ) Διορίζει και απολύει το υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό της Ε.Ν.Α. και προσλαμβάνει ειδικούς επιστήμονες, συνεργάτες και επαγγελματίες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των διαφόρων λειτουργικών αναγκών της.
ζ) Συστήνει ομάδες εργασίας και μελέτης, ορίζει τα μέλη αυτών και καθορίζει τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά τους.
Άρθρο 18ο:
Εκπροσώπηση – Υπογραφή εγγράφων
1) Το νομικό πρόσωπο της Ε.Ν.Α εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος δέχεται όλα τα έγγραφα που απευθύνονται ή κοινοποιούνται στην Ε.Ν.Α., υπογράφει δε κάθε έγγραφό της προς τις Δημόσιες Αρχές ή τρίτους.
2) Σε περίπτωση κωλύματος ο Πρόεδρος αναπληρώνεται διαδοχικά από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση κωλύματος και αυτού από οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, που ορίζεται με σχετική απόφασή του.
3) Τα έγγραφα προς τον Ταμία για πληρωμή, είσπραξη ή ανάληψη χρημάτων της Ε.Ν.Α. από Τράπεζες, Οργανισμούς και λοιπές Υπηρεσίες, υπογράφονται από τον Πρόεδρο ή τους νόμιμους αναπληρωτές του.
Άρθρο 19ο:
Αρμοδιότητες Προέδρου
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των όσων αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο, έχει και τις εξής αρμοδιότητες :
α) Προωθεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης.
β) Φροντίζει για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.
γ) Επιβλέπει την ταμειακή κατάσταση της Ε.Ν.Α.
δ) Συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις και φροντίζει για την αποστολή των προσκλήσεων για τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
ε) Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.
στ) Εκθέτει την κατάσταση της Ε.Ν.Α. και την δράση του Διοικητικού Συμβουλίου στις Γενικές Συνελεύσεις.
Άρθρο 20ο:
Αρμοδιότητες Αντιπροέδρου – Γενικού Γραμματέα
1) Ο Αντιπρόεδρος αντικαθιστά τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου σε όλες τις αρμοδιότητές του, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος αυτού και γενικά πρόσκαιρης και δικαιολογημένης αδυναμίας να ασκήσει τα καθήκοντά του.
2) Ο Γενικός Γραμματέας τηρεί και φυλάσσει τα εξής βιβλία και έγγραφα της Ε.Ν.Α.: α) κάθε έγγραφο που αποστέλλεται ή κοινοποιείται προς την Ε.Ν.Α., όπως επίσης και αντίγραφα των εγγράφων που η Ε.Ν.Α. αποστέλλει ή κοινοποιεί σε τρίτους, β) τη σφραγίδα της Ε.Ν.Α. και το αρχείο της, γ) όλα τα βιβλία της Ε.Ν.Α., όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 22 του Ν. 1361/1983 και στο άρθρο 28 του παρόντος καταστατικού.
3) Ο Γενικός Γραμματέας υπογράφει όσα έγγραφα αποστέλλονται με φροντίδα του σε τρίτους μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ή του Διοικητικού Συμβουλίου και γενικά εκτελεί τις εντολές της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου που απευθύνονται σ' αυτόν.
4) Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Γενικού Γραμματέα και γενικά πρόσκαιρης και δικαιολογημένης αδυναμίας του να ασκήσει τα καθήκοντά του, το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του ορίζει αναπληρωτή αυτού κάποιο από τα μέλη του.
Άρθρο 21ο:
Αρμοδιότητες Ταμία
Ο Ταμίας διεκπεραιώνει την ταμειακή υπηρεσία της Ε.Ν.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του καταστατικού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Διοικητικού Συμβουλίου.
Ιδιαίτερα έχει τα εξής καθήκοντα :
α) ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή με βάση την εντολή του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου ή του νομίμου αναπληρωτή του,
β) φυλάσσει τα χρήματα του Ταμείου, τα διάφορα αξιόγραφα και χρηματόγραφα και τα αποδεικτικά έγγραφα των δαπανών, πληρωμών και εισπράξεων,
γ) συντάσσει τις μηνιαίες καταστάσεις του Ταμείου και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό,
δ) δίνει όλες τις αναγκαίες εξηγήσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο, στην Ελεγκτική Επιτροπή και στην Γενική Συνέλευση σχετικά με την οικονομική κατάσταση της Ε.Ν.Α.,
ε) καταθέτει σε τράπεζα κάθε χρηματικό ποσό που υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να έχει στο ταμείο του, σύμφωνα με σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
ΙΙΙ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Άρθρο 22ο :
Συγκρότηση - Αρμοδιότητες
1) Η Ελεγκτική Επιτροπή εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση μεταξύ των μελών της Ε.Ν.Α. Ο αριθμός των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής ορίζεται σε πέντε (5), η δε διάρκεια της θητείας της ακολουθεί πάντοτε την θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου.
2) Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί στην Ε.Ν.Α. τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τις εκλογές.
3) Τα μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής πρέπει να έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα.
4) Η Ελεγκτική Επιτροπή αναλαμβάνει τα καθήκοντά της αμέσως μετά την εκλογή της και εκλέγει μεταξύ των μελών της με μυστική ψηφοφορία τον Προϊστάμενο αυτής και τον αναπληρωτή του. Ανακατανομή των αξιωμάτων επιτρέπεται πάντοτε μέχρι την λήξη της θητείας της Επιτροπής.
5) Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται τουλάχιστον μια φορά στους τέσσερις (4) μήνες στην έδρα της Ε.Ν.Α., ύστερα από πρόσκληση του Προϊσταμένου της. Η πρόσκληση περιέχει τα θέματα για τα οποία συγκαλείται η Επιτροπή και γνωστοποιείται στα μέλη της τρεις (3) ημέρες πριν από την έναρξη της συνεδρίασης. Εάν ο Προϊστάμενος δεν συγκαλέσει την Ελεγκτική Επιτροπή, δικαιούνται να την συγκαλέσουν δύο μέλη της.
6) Η Ελεγκτική Επιτροπή μπορεί να συνεδριάσει και εκτάκτως, εάν κριθεί αναγκαίο από τον Προϊστάμενό της ή ζητηθεί από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της ή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Ν.Α. Η σχετική έγγραφη αίτηση υποβάλλεται στον Προϊστάμενο της Ελεγκτικής Επιτροπής και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα.
7) Η Ελεγκτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αν τα παρόντα μέλη της είναι περισσότερα από τα απόντα.
8) Οι αποφάσεις της Ελεγκτικής Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών της.
9) Η παράγραφος 9 του 16ου άρθρου του παρόντος καταστατικού εφαρμόζεται ανάλογα.
Άρθρο 23ο :
Αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής
1) Ιδιαίτερα η Ελεγκτική Επιτροπή ελέγχει την Απογραφή και τον Ετήσιο Ισολογισμό της Ε.Ν.Α. και συντάσσει για κάθε οικονομική χρήση Έκθεση, την οποία θέτει υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου και την υποβάλλει στην Γενική Συνέλευση, πριν από την έγκριση των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ισολογισμού.
2) Οι αρμοδιότητες της Ελεγκτικής Επιτροπής ασκούνται από αυτήν συλλογικά, μεμονωμένο δε μέλος της μπορεί να προβεί σε συγκεκριμένη έρευνα μετά από ειδική εξουσιοδότηση της Ελεγκτικής Επιτροπής προς αυτό.

ΙV. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ
Άρθρο 24ο :
Αντιπρόσωποι
1) Η Ε.Ν.Α. εκλέγει αντιπροσώπους για την Γενική Συνέλευση της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών (Π.Ε.Ν.Α.), στην οποία συμμετέχει. Ο αριθμός των αντιπροσώπων καθορίζεται από το καταστατικό της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών.
2) Οι αντιπρόσωποι εκλέγονται μεταξύ των μελών που έχουν εγγραφεί στην Ε.Ν.Α. τουλάχιστον δύο (2) μήνες πριν από τις εκλογές.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Άρθρο 25ο:
Εφορευτική Επιτροπή
1) Οι αρχαιρεσίες διενεργούνται από τριμελή Εφορευτική Επιτροπή.
2) Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από την Γενική Συνέλευση των μελών της Ε.Ν.Α. και δεν μπορούν να είναι υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο, την Ελεγκτική Επιτροπή ή για Αντιπρόσωποι.
3) Οι υποψήφιοι αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο και εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας διενεργείται κλήρωση.
4) Οι αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής λαμβάνονται με πλειοψηφία.
Άρθρο 26ο:
Διεξαγωγή Ψηφοφορίας
1) Η εκλογή για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών γίνεται με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής.
2) Οι υποψήφιοι για τα παραπάνω αξιώματα κατέρχονται στην εκλογή σε συνδυασμούς ή χωριστά (μεμονωμένοι).
3) Στις αρχαιρεσίες και μέχρι την ανακήρυξη των επιτυχόντων παρευρίσκεται ένας αντιπρόσωπος κάθε συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου.
4) Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής, καθώς και ο αριθμός των Αντιπροσώπων, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.
Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής ή με τον αριθμό των Αντιπροσώπων που εκλέγονται. Το πηλίκο αυτής της διαίρεσης, σε περίπτωση δε ύπαρξης κλάσματος ο πλησιέστερος προς αυτό ακέραιος αριθμός, αποτελεί το εκλογικό μέτρο. Εάν το κλάσμα ισούται με το μισό της μονάδας, ως εκλογικό μέτρο θεωρείται ο μεγαλύτερος ακέραιος αριθμός.
Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Διοικητικό Συμβούλιο ή την Ελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους Αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε.
5) Μεμονωμένος υποψήφιος που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται Αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για την θέση αυτή.
6) Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει μόνον έδρες ή εκλέγει τόσους μόνον Αντιπροσώπους, όσοι είναι οι υποψήφιοί του.
7) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των Αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, σύμφωνα με τις διατάξεις των προηγουμένων παραγράφων, κατανέμονται από μια στους συνδυασμούς εκείνους που έχουν καταλάβει τουλάχιστον μια έδρα ή έχουν εκλέξει έναν τουλάχιστον Αντιπρόσωπο και οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το ένα τρίτο (1/3) του εκλογικού μέτρου, κατά την σειρά του αριθμού των υπολοίπων.
8) Οι έδρες που μένουν αδιάθετες ή ο αριθμός των Αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται και μετά την εφαρμογή των διατάξεων της προηγουμένης παραγράφου, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων κατά την σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοδυναμίας διενεργείται κλήρωση.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΟΡΟΙ – ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Ε.Ν.Α.
Άρθρο 27ο:
Πόροι – Οικονομικές ενισχύσεις
1) Πόροι της Ε.Ν.Α. είναι :
α) οι συνδρομές των μελών της,
β) οι εισφορές των μελών, εκούσιες ή επιβαλλόμενες με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης για την επίτευξη συγκεκριμένων σκοπών και στόχων,
γ) οι πρόσοδοι από την περιουσία της Ε.Ν.Α.,
δ) τα έσοδα από κληρονομιές, κληροδοσίες και δωρεές, καθώς επίσης και από εορταστικές ή άλλες εκδηλώσεις.
2) Οι εισφορές, δωρεές, επιχορηγήσεις και κάθε είδους οικονομικές ενισχύσεις προς την Ε.Ν.Α. γίνονται πάντοτε επώνυμα.
3) Απαγορεύεται ρητά να δέχεται η Ε.Ν.Α. ενισχύσεις από κομματικούς οργανισμούς ή άλλες πολιτικές οργανώσεις.
Άρθρο 28ο:
Βιβλία της Ε.Ν.Α.
1) Η Ε.Ν.Α. τηρεί υποχρεωτικά τα παρακάτω βιβλία, τα οποία πρέπει να είναι αριθμημένα και θεωρημένα, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται, από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου …………………….
α) Μητρώο Μελών, στο οποίο καταχωρούνται τα στοιχεία των μελών, δηλαδή ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, χρονολογία εγγραφής κ.λ.π.,
β) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων των Γενικών Συνελεύσεων των μελών,
γ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου,
δ) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής,
ε) Βιβλίο Εισπράξεων και Πληρωμών (Ταμείου),
στ) Βιβλίο Περιουσιακών Στοιχείων, και
ζ) Πρωτόκολλο Εισερχομένων – Εξερχομένων Εγγράφων.
2) Τα μέλη της Ε.Ν.Α. έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου των παραπάνω βιβλίων σε ημέρα και ώρα της εβδομάδας, που καθορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Ν.Α. , η οποία ισχύει για ένα χρόνο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Άρθρο 29ο:
Εκλογή αντιπροσώπων σε θεσμοθετημένα όργανα
Οι αντιπρόσωποι για τα αναγραφόμενα στο 11ο άρθρο του παρόντος καταστατικού θεσμοθετημένα όργανα εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση της Ε.Ν.Α. με μυστική ψηφοφορία.
Οι υποψήφιοι αναγράφονται σε κοινό ψηφοδέλτιο και εκλέγονται αυτοί που θα συγκεντρώσουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.
Άρθρο 30ο :
Τροποποίηση του Καταστατικού
1) Η τροποποίηση του παρόντος καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με φανερή ονομαστική ψηφοφορία. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) από τον συνολικό αριθμό των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Ε.Ν.Α. Η απόφαση για την τροποποίηση του καταστατικού λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων στη Συνέλευση μελών.
2) Τα άρθρα που πρόκειται να τροποποιηθούν πρέπει να αναγράφονται λεπτομερώς στην πρόσκληση για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης.
3) Κάθε τροποποίηση του καταστατικού ισχύει μόνο μετά την εγγραφή της στο Ειδικό Βιβλίο Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.), που τηρείται από το Πρωτοδικείο Σερρών, σύμφωνα με την διάταξη του 21ου άρθρου του Ν. 1361/1983.

Άρθρο 31ο :
Διάλυση και Εκκαθάριση
1) Η εκούσια διάλυση της Ε.Ν.Α. γίνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων μελών. Η Γενική Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία, όταν παρίσταται τουλάχιστον το ήμισυ (1/2) από τον συνολικό αριθμό των οικονομικά τακτοποιημένων μελών.
2) Η Ε.Ν.Α. λύεται αυτομάτως, αν τα μέλη της μειωθούν σε λιγότερα από δέκα (10).
3) Η Ε.Ν.Α. μπορεί να διαλυθεί με απόφαση του αρμόδιου δικαστηρίου, εφόσον καταθέσει ενώπιόν του σχετική αίτηση η Διοίκησή της ή το 1/5 των μελών της, για τους εξής λόγους :
α) αν λόγω μειώσεως του αριθμού των μελών της ή από άλλες αιτίες δεν είναι δυνατή η ανάδειξη διοικήσεως ή γενικά είναι αδύνατη η λειτουργία της Ε.Ν.Α. σύμφωνα με το καταστατικό της,
β) αν λόγω μακρόχρονης αδράνειας θεωρείται ότι έχει εγκαταλειφθεί η επίτευξη των σκοπών της Ε.Ν.Α.
γ) αν η Ε.Ν.Α. επιδιώκει σκοπό διαφορετικό από αυτόν που καθορίζεται στο καταστατικό της ή αν ο σκοπός ή η λειτουργία της Ε.Ν.Α. απέβησαν παράνομοι ή ανήθικοι ή αντίθετοι προς την δημόσια τάξη.
4) Η Ε.Ν.Α. από την διάλυσή της τελεί υπό καθεστώς εκκαθάρισης. Χρέη εκκαθαριστή αναλαμβάνει η Ελεγκτική Επιτροπή, η δε περιουσία της στην περίπτωση αυτή περιέρχεται στην Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών.
Άρθρο 32ο:
Σφραγίδα του Συλλόγου
Η Ε.Ν.Α. έχει τη δική της επίσημη κυκλική σφραγίδα, που περιλαμβάνει την επωνυμία της (αναγραφόμενη κυκλικά) και στο κέντρο της αναγράφεται το έτος ίδρυσής της.
Άρθρο 33ο:
Για όσα θέματα δεν προβλέπονται από το καταστατικό αυτό, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 1361/1983 περί "Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων".
Άρθρο 34ο :
Το παρόν καταστατικό αποτελείται από τριάντα τέσσερα (34) άρθρα, συντάχθηκε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, συζητήθηκε και αποφασίσθηκε από τους υπογράφοντες, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του 20ου άρθρου του Ν. 3147/2003 (ΦΕΚ 135΄ - Τεύχος Α΄/5.6.2003), θα τεθεί δε σε ισχύ αφού εγκριθεί από το αρμόδιο δικαστήριο και εγγραφεί στο Ειδικό Βιβλίο Αγροτικών Συνδικαλιστικών Οργανώσεων (Α.Σ.Ο.) του Πρωτοδικείου Κατερίνης σύμφωνα με το άρθρο 21 του Ν. 1361/1983.
Δημοτικό Διαμέρισμα ……………. του Δήμου ………….., στις …………………….
Οι Υπογράφοντες                                    τηλ                                ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ
(Επώνυμο, Όνομα,  Πατρώνυμο,   Αριθμός ταυτότητας,    τηλέφωνο,    Υπογραφή)